Exposities

Refugium
23 april -26 juni 2022

Het Platform Deventer Kunstenaars organiseert twee jaarlijks een grote expositie in de Bergkerk in deventer, dit jaar met als thema Refugium. Aan deze tentoonstelling werken 23 leden mee, 16 van hen hebben een collega-kunstenaar uitgenodigd om samen te werken.

In deze expositie geven de kunstenaars uiting aan de waarde die het begrip Refugium persoonlijk voor hen heeft. Zo kan de kunst een Refugium zijn, een plek waar vrijhijd is, een plek die ruimte biedt aan verbeelding die reflectie en commentaar geeft. Een ruimte waar passie en rebellie, catharsis en bezinning kunnen plaatsvinden.

Voor de kunstenaar kan Refugium ook heel concreet zijn, zoals het atelier, als plek van individuele vrijheid. Maar het begrip kan ook een symbolische waarde hebben, vrijheid in een maatschappelijke context.

Bij het woord Refugium staan begrippen als veiligheid, bescherming en vrijheid centraal. Twee jaar geleden is het thema voor deze expositie bedacht. We hadden in de verste verte niet kunnen vermoeden hoe actueel dit thema zou kunnen zijn, hoe miljoenen mensen nu letterlijk een veilig heenkomen zoeken, een plek om te schuilen.

Het Platform zet met deze expostie een veelzijdig pleidooi voor de vrijheid neer, actueler dan ooit.