Lid worden

Kunstenaars kunnen lid worden van het platform als zij als professioneel kunstenaar werkzaam zijn. Dit betekent dat zij in opleiding en beroepsuitoefening gericht zijn op eigen ontwikkeling en presentatie van het werk. De beschikbare atelierruimte dient de professionele beroepsuitoefening mogelijk te maken.

Het platform kent een toelatingscommissie betaande uit 5 leden uit verschillende kunstdisciplines. De commissie gaat op atelierbezoek en spreekt met de kunstenaar over zaken als motivatie om lid te worden, de ontwikkeling als beeldend kunstenaar en de beroepspraktijk.

De commissie is beslissingsbevoegd wat betreft de toelating van de kunstenaar.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier