home leden en bestuur aktiviteiten

 

 

     
 
Het Platform Deventer Kunstenaars is een vereniging voor professioneel werkende
beeldend kunstenaars in Deventer en omgeving.
 
De leden komen regelmatig bijeen om te discussiëren over werk, professionalisering,
samenwerkingsverbanden, etcetera.
 
Het Platform wil ruimte bieden voor onderling contact, maar ook contact leggen met
andere kunstenaars. Het kan daarmee gezien worden als een open platform met een
vaste kern, waar ruimte is voor discussie over de mogelijkheden en de beperkingen
van de professionele beroepsuitoefening.
Het Platform Deventer Kunstenaars is te zien en te volgen op Facebook facebook
 
 
Lid worden:
Kunstenaars kunnen lid worden van het platform als zij als professioneel kunstenaar
werkzaam zijn. Dat betekent dat zij in opleiding en beroepsuitoefening gericht zijn op
eigen ontwikkeling, presentatie van het werk en inkomensontwikkeling. De beschikbare
atelierruimte dient de professionele beroepsuitoefening mogelijk te maken.
 
 
Toelating als lid:
Het platform kent een toelatingscommissie van vijf leden vanuit verschillende
kunstdisciplines.
De commissie brengt een atelierbezoek en spreekt met de kunstenaar over zaken als
motivatie om lid te worden, de ontwikkeling als beeldend kunstenaar, en de
beroepspraktijk.
 
De commissie is beslissingsbevoegd wat betreft de toelating van de kunstenaar.
 
Atelierbezoeken aan aspirantleden worden zoveel mogelijk gepland
in de maanden april en oktober
 
Een toelatingsformulier kunt u aanvragen bij onze secretaris, Elske de Jong.
 
Aktiviteiten:
 
Expositie in het Deventer ziekenhuis, vanaf april 2019
Beethovenproject najaar 2020
 
Vergaderdata voor 2019 zijn:
 
21 november aanvangstijd: 18 uur+eten
 
Vergaderdata voor 2020:
 
21 januari  
19 mei  
15 juli  
 
Locatie en aanvangstijd:
 
Kunstenlab, Havenplein 20, 7411 ME  Deventer
Wisselende aanvangstijden.