De Vereniging Beeldend Kunstenaars Deventer en omgeving bundelt professioneel werkende beeldend kunstenaars en komt voort uit de Belangengroep Beeldende Kunstenaars Deventer en regio.

De VBK vormt een netwerk van beeldend kunstenaars dat regelmatig bijeenkomt om met elkaar te discussiëren over het werk, aspecten van professionalisering, inkomen, etc. De VBK is actief betrokken bij de organisatie van de Open Atelierroute in Deventer en organiseert elke 2 jaar een overzichtsexpositie van de aangesloten leden.
De VBK fungeert als platform om initiatieven van de leden vorm te geven en stimuleert nieuwe ontwikkelingen.De VBK is een vereniging met een bestuur dat deels bestaat uit kunstenaars en deels uit bestuursleden met een warm hart voor de kunst in Deventer. De leden bepalen wat de vereniging onderneemt en welke standpunten ingenomen worden. Het bestuur ondersteunt en zorgt waar mogelijk voor organisatorische kracht.In een lokaal kunstklimaat waar veel mogelijk is, met actieve kunstenaars en instellingen, wil de VBK vooral ruimte bieden voor onderling contact en discussie over de mogelijkheden en beperkingen van professionele beroepsuitoefening. Via de website van de VBK, www.deventerkunstenaars.nl wordt informatie uitgewisseld, een agenda bijgehouden en is doorlinking naar de eigen websites van kunstenaars mogelijk.Kunstenaars kunnen lid worden van de VBK wanneer zij als professioneel kunstenaar werkzaam zijn. Dat betekent in opleiding en beroepsuitoefening gericht op eigen ontwikkeling, presentatie van het werk en inkomensontwikkeling.
De beschikbare atelierruimte dient die professionele beroepsuitoefening mogelijk te maken en actuele documentatie van het eigen werk is beschikbaar (documentatie, social media, en website). Onderdeel van de procedure om lid te worden van de VBK is de ballotage. Op basis van de de beschikbaar gestelde documentatie besluit de ledenvergadering over toetreding. .

 

   
Ballotageformulieren zijn hier te downloaden
opsturen kan naar: zie adres op ballotageformulier